Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar ile Üreme Ürünlerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Özeti:
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Hayvancılık

Konu: Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar ile Üreme Ürünlerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

Damızlık, besilik ve kesimlik sığır cinsi büyükbaş hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar, koyun-keçi türü hayvanlar, damızlık kanatlı hayvanlar, arı ve diğer hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususları düzenleyen  2018/15 sayılı Tebliğ,21/04/2018 tarihli 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Tebliğ kapsamındaki hayvanların ve üreme ürünlerinin ithalatında gerekli olan kontrol belgesinin onaylanabilmesi için aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir. 

• Başvuru dilekçesi
• Usulüne uygun olarak doldurulmuş kontrol belgesi
• Proforma fatura/fatura ve Türkçe tercümesi 
• Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek hayvanlar ile üreme ürünleri için, getiriliş amacına göre içeriği ve örneği Bakanlıkça belirlenen taahhütname
• Miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenen döner sermaye ücretinin ödendiğine ilişkin belge
• İthal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin türü ve getiriliş amacına göre Bakanlıkça istenen diğer bilgi ve belgeler.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.