Büyük Yatırımlarda Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Büyük Yatırımlarda Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası Hakkında

Duyuru Özeti:

 

26.03.2018 tarihli 30373 sayılı 2 nci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 sayılı Kanun ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Büyük Yatırımlarda İade” ana başlığının altına geçici 39 uncu madde olarak bir ekleme yapılmıştır.  

Yapılan düzenleme ile;

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuşlardır. 

Aynı maddenin son paragrafında “İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” İbaresi yer almakta olup, henüz uygulamaya yönelik ikincil düzenlemeler yayımlanmamıştır. 

 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.