Bursa Gümrük Laboratuvarında Tahlili Yapılabilen Eşya ListesiULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Gümrük Laboratuvarı

Fasıl tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya12’libazda

               GTİP

Açıklama

04.01-04.06

Pozisyon metinleri

0409.00.00.00.11

tabi bal

12.08

pozisyon metni

15. FASIL

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri;

hazır yemeklik yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar.

17. FASIL

Şeker ve  şeker  mamulleri.(17.01,17.03 hariç)

18. FASIL

Pozisyon metinleri (18.01-18.03 hariç)

19. FASIL

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

2101.12.92.90.00

diğerleri

2101.12.98.90.00

diğerleri

2102, 2105, 2106

Pozisyon metinleri

2201.

Pozisyon metni.

2202.

Pozisyon metni.

2205.

Pozisyon metni.(muhtevası 2 lt veya daha az olanlar hariç)

2207.

Pozisyon metni (Alkollerde denaturant ve tarımsal köken tespiti yapılamamaktadır)

2208.

Pozisyon metni.(muhtevası 2 lt veya daha az olanlar hariç)

2209.

Pozisyon metni.

2309.

Pozisyon metni.

2702,2703,2704

Pozisyon metni.

28. FASIL

Tüm istatistikleri.(radyoaktif elementler ve izotoplarının  organik ve anorganik bileşikler hariç)

29. FASIL

Tüm istatistikleri

3002.10.95.00.00

İnsan menşeli olanlar

3002.10.99.00.00

Diğerleri

3002.90.50.10.00

Fermentler

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri

3006.

Pozisyonun  tüm istatistikleri

31. FASIL

Tüm istatistikleri

32. FASIL

Tüm istatistikleri. (32.01, 32.13  ve 32.15 hariç) (Not:2 )

33. FASIL

Tüm istatistikleri. (33.04, 33.05, 33.06 ve 33.07 hariç)

34. FASIL

Tüm istatistikleri. (34.01, 34.05  ve 34.06 )

35. FASIL

Tüm istatistikleri.

3707.

Pozisyonun tüm istatistikleri.

38. FASIL

Tüm istatistikleri.(38.18 hariç)

 

39. FASIL

Tüm istatistikleri.(3917.31.10.00.00, 3917.33.10.00.00, 3917.39.91.00.00,

3917.40.10.00.00 ( boru ve hortumlarda basınç. Plastiklerde ikincil ürün hariç)

4001, 4008

Pozisyonun tüm istatistikleri.

4110.

Pozisyonun tüm istatistikleri.

4111.

Pozisyonun tüm istatistikleri.

4304.00.00.00.11

Pozisyon  metni

4304.00.00.00.12

Pozisyon  metni

47 .FASIL

Tüm istatistikleri.(47.07 ve ağacın cinsi hariç)

4810.

Pozisyonun tüm istatistikleri.(kağıt elyafı mekanik işleme, kimyasal  mekanik işlemlerle elde edilmesi hariç)

GÜMRÜK  YÖNETMELİĞİ 28 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA  LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN    TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYALARIN LİSTESİ              28.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4811.

Pozisyonun tüm istatistikleri.(lif eldesi hariç)

5006, 5007

Pozisyon metinleri.

5106-5113

Pozisyon metinleri.(yünün cinsi,kılın cinsi hariç)

52 FASIL

Pamuk (     )

53 FASIL

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)

54 FASIL

Sentetik ve suni filamentler.(perdelik, döşemelik, astarlık mensucat  hariç

55 FASIL

Sentetik ve suni devamsız lifler

59 FASIL

Tüm istatistikleri.(59.01, 59.04, 59.05, 59.08, 59.10 hariç)

68.04

Pozisyonun tüm istatistikleri

68.06

Pozisyonun tüm istatistikleri

68.14

Pozisyonun tüm istatistikleri

68.15

Pozisyonun tüm istatistikleri

69.09

Pozisyonun tüm istatistikleri (cilalı,sırlı hariç)

70. FASIL

Tüm istatistikleri (70.01,70.02,70.06, 70.10 hariç)

71. FASIL

Tüm istatistikleri (71.01,71.18 hariç)

72.FASIL

Tüm istatistikleri. Not:3

7304.

Pozisyonun tüm istatistikleri

7305.

Pozisyonun tüm istatistikleri

7306.

Pozisyonun tüm istatistikleri

7307.

Pozisyonun tüm istatistikleri

74.FASIL

Tüm istatistikleri.(74.04 hariç)

75.FASIL

Tüm istatistikleri.(75.03 hariç)

76.FASIL

Tüm istatistikleri.(76.02 hariç)

78.FASIL

Tüm istatistikleri.(78.02 hariç)

79.FASIL

Tüm istatistikleri.(79.02 hariç)

80.FASIL

Tüm istatistikleri.(80.02 hariç)

81.FASIL

Tüm istatistikleri.( döküntü, hurda istatistikleri  hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:1   Yukarıda fasıl ve pozisyon metinlerinde  belirtilen tarife  pozisyonlarının  analizleri 12’li bazda  Bursa Gümrük  Laboratuvarında  yapılmakta, şu anda Gıda Laboratuvarı olarak , tarım payı hesaplamasına  esas teşkil eden  yağ, protein, şeker, kül, nişasta miktarları  tespit  edilebilmekte  diğer gıda çalışmaları devam etmektedir.

 

NOT:2   3204 Sentetik organik boyayıcı maddelerde colour indeksleri belli olmayan yasaklı boyalar ile ilgili çalışmalar devam etmekte  olup netice alındıkça liste güncellenecektir.

 

NOT:3   a) 72 Fasıldaki manyetik çelik, vat kaybının ölçümü yapılamamakta,   

 

NOT 3: Laboratuarda çalışan kimyagerlerin mail adresleri

Mehmet TAN (Lab. Şb. Müd.V.)     [email protected]

Rıza AYDIN                                     [email protected]

Kamil ÇELEN                                  [email protected]

Arzu ORHAN                                  [email protected]

Erhan SARIKAN                             [email protected]

Nilüfer MUTLU                              [email protected]

Hikmet ÖZKAN                              [email protected]

Aysun ÖZKAN                                [email protected]