Bürokrasiden Uzak, Çağa Uygun, E-Başvuru Dönemi BaşladıBürokrasiden Uzak, Çağa Uygun, E-Başvuru Dönemi Başladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sahte ve korsan eşyanın gümrüklerde durdurulmasına yönelik Bakanlık tarafından kabul edilen başvuru rakamlarına bakıldığında, 2010 yılı içinde 326, 2011 yılı içinde 620, 2012 yılı içinde 906 adet başvurunun kabul edildiğini, bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, son iki yıl içerisinde konuya ilişkin başvuru rakamlarının, yaklaşık 3 katla ciddi bir artış gösterdiğini bildirdi.

Bakan Yazıcı, 26 Mart 2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Fikri ve Sınai Haklar”a ilişkin Gümrük Genel Tebliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tüketicinin sağlığını tehdit eden, çoğu zaman arkasında organize suç örgütleri bulunan, hem Türkiye hem de dünya ekonomisine uzun vadede ciddi zararlar getiren sahte ve korsan eşya ticaretini gümrüklerde engellemenin Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Yazıcı, yayımlanan bu tebliğin, fikri ve sınai mülkiyet haklarının sınırlarda korunması için Bakanlığın attığı kararlı adımlara bir örnek olduğunu ifade etti.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin gümrük önlemlerinin Gümrük Kanunu’nun 57’nci ve Gümrük Yönetmeliği’nin 100 ile 111’inci maddelerinde düzenlendiğini hatırlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, buna göre, fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatına göre korunması gereken haklarla ilgili, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulmasının hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yazıcı, söz konusu mevzuat kapsamında, sahte ve korsan eşyanın gümrüklerde durdurulmasına yönelik Bakanlık tarafından kabul edilen başvuru rakamlarına bakıldığında, 2010 yılı içinde 326, 2011 yılı içinde 620, 2012 yılı içinde 906 adet başvurunun kabul edildiğini, son iki yıl içerisinde konuya ilişkin başvuru rakamlarının, yaklaşık 3 katla ciddi bir artış gösterdiğini bildirdi. 

-Başvurular ”çevrim içi” gerçekleştirilecek- 

Fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik bilincin ve bunun paralelinde de Bakanlığa yönelik başvuruların gittikçe artması nedeniyle, başvuru sürecinin daha kolay ve daha hızlı hale getirilmesi gerekliliğinin doğduğunu ifade eden Bakan Yazıcı,bu amaca yönelik çıkarılan söz konusu tebliğle, 1 Nisan 2013 tarihine kadar Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne kağıt ortamında gönderilmek suretiyle işleme alınan başvuruların bu tarihten itibaren Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alacak program aracılığıyla, elektronik ortamda çevrim içi (online) olarak yapılması uygulamasına başlanacağını vurguladı.

Bakan Yazıcı, 1 Nisan’dan itibaren hak sahiplerinin, Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alacak ‘Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı’ üzerinden elektronik imzasını kullanarak başvuru formunu gerekli belgeleri de ekleyerek gönderebileceklerini ifade etti.

Eş zamanlı intikal eden başvurular değerlendirildikten sonra hak sahiplerine elektronik posta ile cevap verileceğinin altını çizen Yazıcı, başvuru sürecini tüm detayları ile anlatan bir rehberin de, yol gösterici olması bakımından internet sitesinde hak sahiplerinin kullanımına açılacağını belirtti.

Yazıcı, sahte ve korsan eşya ile mücadelede atılan bu adımla başvuruların kağıt ortamında yapılması uygulamasına son verilerek bürokrasiden uzak ve teknoloji çağına uygun bir şekilde hak sahiplerinin elektronik başvuru yapmasının sağlandığına dikkati çekti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, şunları kaydetti: 
”Diğer taraftan, Bakanlığımızca fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için uluslararası platformda da çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, son olarak, sahte ve korsan ürünlerin yasa dışı ticaretinin önlenmesinde giderek artan sorunların tartışılması ve politika önerileri üretilmesi amacıyla Dünya Gümrük Örgütü ve Bakanlığımız işbirliğiyle, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 24-26 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da ‘7. Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Forumu Global Kongresi’nin gerçekleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.’