Brezilya – İthalat Vergisi Hesaplaması 

 

Sayın Üyemiz,

 

            Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizin yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda,

ü  Brezilya’ya ithalatta gümrük vergilerine ilave olarak, Sanyi Ürünleri Vergisi – Tax on Industrialized Products – (IPI), Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi – Tax on the Distribution of Goods and Services – (ICSM) – Katma Değer Vergisi, Sosyal Entegrasyon Vergisi (PIS) ve Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı Vergisi (COFINS) isimli altında iç vergiler tahsil edildiği,

ü  PIS ve COFINS vergi oranlarının hesaplanmasında baz alınan değer içerisine gümrük vergisi, ICSM vergisi ve diğer vergilerin dahil edilmesi nedeniyle, belirlenen oranın PIS için %1,65; COFINS için % 7,6 -8,6 olmasına rağmen, kümülatif hesaplama sonucunda iki verginin toplamında %5 civarında daha yüksek sonuç ortaya çıkabildiği,

ü  Söz konusu karar kapsamında, PIS ve COFINS vergilerinin hesaplanmasında baz alınan değer ICMS vergisinin dahil edilmemesi halinde halihazırda uygulanan toplam vergiden %2 civarında daha düşük vergi ödenmesi durumunun ortaya çıkacağı,

hususlarının ifade edilerek, bağlayıcı olan bahse konu Kararın uygulamaya geçirilebilmesi için Brezilya Maliye Bakanlığı tarafından bazı çalışmaların yapılacağı ve henüz tarihi belirli olmamakla birlikte önümüzdeki dönemde vergi hesaplamasında dikkate alınmaya başlanacağı bilgisinin edinildiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

  

      Canan ÖZYİĞİT

Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

TS