Brezilya Gümrük Vergisi İndirimiTürkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 22.05.2013 tarih ve 1063 sayılı yazıda; Sao Paulo Ticaret Ataşeliği’nin bir yazısına atfen, Brezilya tarafından 16 Mayıs tarihi itibariyle, daha önce belirlenen yatırım mallarına ilave bazı ürünlerin ithalatındaki gümrük vergi oranlarının 31 Aralık 2014 tarihine kadar uygulanmak üzere %2’ye indirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu vergi indirimine ilişkin 13 Mayıs 2013 tarihli ve 34 sayılı Karar’a adı geçen Müşavirliğin internet sayfasından (http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=3159&dil=TR&ulke=BRZ) ulaşma imkanının bulunduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.