Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar’ın Yürürlülük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkın
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar’ın Yürürlülük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

5/3/2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması ve söz konusu Kararın yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği düzenlenmişti. 

09.05.2018 sayılı 30416 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11692 sayılı Karar ile bahse konu Karar’ın yürürlülük tarihinde değişiklik yapılmış olup, Kararın 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenmiştir.

Ayrıca, değişikliklere konu Bosna ve Hersek menşeli eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harcın,  gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde  yükümlüsüne iade olunacağı düzenlenmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.