Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Gümrük Vergi Oranlarının Değiştirilmesi ve Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında




 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Gümrük Vergi Oranlarının Değiştirilmesi ve Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

Duyuru Özeti:

“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/11512 sayılı Karar 11/04/2018 tarihli 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Karar ile;

•95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve Karar’a ekli tabloda detaylarına yer verilen eşyanın, gümrük vergileri değiştirilmiştir. Listedeki değişikliklere baktığımızda, daha öncesinde Bosna Hersek menşeli olan ve gümrük vergisi %0 olarak uygulanmakta olan 1101, 1512 ve 1702 tarife pozisyonları altında sınıflandırılan bazı eşyanın gümrük vergilerinin “DÜ-Diğer Ülkeler” için uygulanmakta olan seviyelere yükseltildiği görülmektedir. 
 
•Ayrıca, Bosna Hersek Menşeli 0201, 0202, 0204, 0206, 0207, 1512, 1702 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşya ile 1101.00 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan eşya için tarife kontenjanları açılmış olup, belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergileri %0 olarak belirlenmiştir. 
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.