BM Satın Alma Hizmetleri, İhracatçılara ve Türk Firmalarına TanıtılacakBM Satın Alma Hizmetleri, İhracatçılara ve Türk Firmalarına Tanıtılacak

Birleşmiş Milletler (BM), her biriminin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet ihtiyacına uygun olarak yıl içerisinde muhtelif mal ve hizmet satın alma faaliyetleri yürütmektedir. BM’nin her birimi satın alma sürecini, ortak ilke ve kurallara göre hareket etmek suretiyle, kendisi gerçekleştirmektedir. BM’nin tüm alt birimleri  tarafından 2011 yılında yapılan toplam mal alımı yaklaşık 7.1 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. BM’nin her yıl mal ve hizmet alımları artmaktadır. BM’nin alımları 2003 yılında 892 milyon dolar iken, 2012 yılı sonu itibariyle 2,9 Milyar Dolara ulaşmış bulunmaktadır. 2.9 Milyar Doların yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kısmı gelişmekte olan ülkeler/geçiş ekonomilerinden yapılmıştır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Basın Müşavirliği

BM’nin merkez birimleri ile barışı koruma misyonlarının BM Satın Alma Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen toplam satın alım tutarlarının 2010-2012 yılları arasındaki gelişimi incelendiğinde;

2010 yılında alımlar bir önceki yıla göre yüzde 9,9 oranında azalarak 3 milyar 488 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu rakamlar içinde Türkiye’den yapılan alımın miktarı 1.8 milyon dolardır ve söz konusu alımların % 0,06’sını oluşturmaktadır. Alımlar 2011 yılında bir önceki yıla göre % 0,9 oranında artarak 3 milyar 174 Milyon Dolara yükselmiştir. 2011 yılında Türkiye’den yapılan alım miktarı toplam 4,9 milyon dolardır ve yapılan alımların yaklaşık % 0,16’sını oluşturmaktadır. Alımlar 2012 yılında bir önceki yıla göre % 9,5 oranında azalarak 2.871 Milyon Dolara gerilemiştir. 2012 yılında Türkiye’den yapılan alım miktarı 8,8 Milyon Dolara yükselmesine rağmen yapılan alımların yaklaşık % 0,30’unu oluşturmaktadır.

BM’nin satın alımlarının genel komposizyonu dikkate alındığında Türk ihracatçıları için potansiyeli çok yüksek bir pazar fırsatı sunmaktadır. Türkiye’nin bu alımlar içindeki payı son 3 yıllık dönemde 1,8 Milyon Dolardan 8,8 Milyon Dolara yükselmesine rağmen toplam alımlar içindeki payı arzu edilen seviyede değildir. Türkiye’den yapılan alımların düşük olmasının en büyük sebebi ise firmalarımızın BM prosedürleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

2012 yılı itibariyle BM’ sisteminde kayıtlı toplam 87 Türk firması mevcuttur. Bu firmalar ağırlıklı olarak iklimlendirme cihazları (4,5 Milyon Dolar), inşaat malzemesi (1,9 Milyon Dolar) ve mimarlık, mühendislik  hizmeti (1,2 Milyon Dolar) satışı yaptıkları görülmektedir.

Türk firmalarının BM alımlarından daha fazla yararlanmasını sağlamak için BM’nin satın alım süreçleri hakkında firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmektedir.

BM’nin satınalma süreçleri ve prensipleri konusunda firmalarımızı bilgilendirmek için 25-27-29 Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonda, TİM ve ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonu ve BM Satın Alma Hizmetleri Birimi yetkilileri ile işbirliği içinde İstanbul, Mersin ve İzmir’de seminerler düzenlenmiş, 177 firma temsilcisi söz konusu seminerlere iştirak etmiştir.

BM Satın Alma Hizmetleri Birimi yetkilileri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek bilgilendirme seminerlerinin devamı 3 Haziran tarihinde İstanbul, 4 Haziran tarihinde İzmir ve 6 Haziran tarihinde ise Mersin’de yapılacaktır. Seminerlere katılım ücretsiz olup, firmalarımız BM yetkilileriyle doğrudan temas kurarak, sisteme kayıt olma imkanına kavuşacaklardır.  BM Satın Alma Hizmetleri Birimi tarafından yapılan söz konusu seminerler sürecinde belirlenen ve kayda geçirilen tedarikçiler, sağlayabilecekleri mal ve hizmet grupları dikkate alınarak yapılacak ihalelere davet edilmektedir.