Bitki Koruma Ürünleri ile Hammaddelerinin İthalat İznine Esas Kontrollerine İlişkin Talimat Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:   Bitki Koruma Ürünleri

Konu:  Bitki Koruma Ürünleri ile Hammaddelerinin İthalat İznine Esas Kontrollerine İlişkin Talimat Hk.

Duyuru Özeti:

Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatına ilişkin işlemler ilgili Yönetmelik uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin “İthalat İznine Esas Numune Alma, Analiz, Fiziksel Kontroller ve Değerlendirme” başlıklı 14. Maddesine göre ithalat iznine esas kontroller kapsamında analize alınacak bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup, 2020 yılında, Acetamiprid, Bentazone, Florasulam, MCPA, Nicosulfuron ve Penconazole teknik maddeleri ile bu teknik maddeleri içeren bitki koruma ürünleri ithalat iznine esas kontroller kapsamında analize alınacaktır.

Genel Müdürlükçe belirlenen bu ürünlerden ithalat iznine esas numune alma ve analiz işlemleri ile ilgili uygulamaya, Genel Müdürlük evrak kayıt tarihi dikkate alınarak 20.07.2020 tarihi itibari ile başlanacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan ithalat iznine esas kontrollere ilişkin Genel Müdürlük tarafından hazırlanan "Bitki Koruma Ürünleri ile Hammaddelerinin İthalat İznine Esas Kontrollerine İlişkin Uygulama Talimatı" na ilgili bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz