Birleşik Krallık STA’sı Kapsamında İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:

Konu:  Birleşik Krallık STA’sı Kapsamında İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Birleşik Krallık STA’sı Kapsamında İthalat Rejim Kararında ek yapılmasına dair 3837 sayılı Karar yayımlanmıştır.

   —   İthalatın Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına hükümlerine uygun olarak yapılması halinde, Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu Birleşik Krallık’a da uygulanacaktır.

   —    Bunun yanı sıra eklenen Geçici Madde ile; 01 Ocak 2021 tarihi ile 20.04.2021 tarihleri arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin STA hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatı halinde, söz konusu eşyaya AB’ye uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanır ve alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

3837 sayılı Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Benzer şekilde İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara ek yapılmasına dair 3838 sayılı Karar yayımlanmıştır.

   —   İthalatın Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına hükümlerine uygun olarak yapılması halinde, Avrupa Birliğine uygulanan ilave gümrük vergisi oranları Birleşik Krallık’a da uygulanacaktır.

   —    Bunun yanı sıra eklenen Geçici Madde ile; 01 Ocak 2021 tarihi ile 20.04.2021 tarihleri arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin STA hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatı halinde, söz konusu eşyaya AB’ye uygulanan ilave gümrük vergisi oranları uygulanır ve alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

3838 sayılı Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz