Birleşik Arap Emirlikleri’ne Su İhracatına TSE DesteğiBirleşik Arap Emirlikleri’ne Su İhracatına TSE Desteği

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yapmış olduğu yeni yasal düzenlemelere göre 01 Eylül 2013 tarihinden itibaren ülkenin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ESMA tarafından belgelendirilmemiş suların ülkeye girişine izin verilmeyecektir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte BAE’ye su ihracatı yapan firmaların sorun yaşamaması için ülkenin Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (ESMA) ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda ESMA ile TSE arasında imzalanan protokol çerçevesinde, bu ülkeye yapılacak su ihracatında yetkili inceleme kuruluşu TSE olarak belirlendi. BAE, yıllık su ihtiyacının en az yüzde 40’ını Türkiye’den karşılamaktadır. Yapılan protokol sonucunda bu pazar payının üreticimiz lehine arttırılması ve firmalarımıza zaman/maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. ESMA adına gerçekleştirilecek inceleme işlemleri TSE Merkez Belgelendirme Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.