Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – KarşılaştırmaYönetmelikte yapılan en büyük değişiklik yeni eklenen 27/A maddesidir.

Gönüllü geri çağırma

MADDE 27/A  (1) Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan teknik düzenlemesine uygun olmayan ya da güvensiz olan ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilir ve düzeltici faaliyette bulunabilir.

(2) Gönüllü geri çağırma faaliyetinde bulunacak üretici bu faaliyete dair tüm bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek il müdürlüğüne başvurur.

(3) İl Müdürlüğü gönüllü düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek bir yılı geçmemek üzere süre verir.

(4) Gönüllü düzeltme faaliyetlerinin il müdürlüğü tarafından tanınan sürede üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle tamamlanamaması halinde ilave süre verilip verilmeyeceği ilgili Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karar verilir.

(5) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, gönüllü düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir.

(6) Gönüllü düzeltme faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen ürünler, il müdürlüğü değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.

(7) Gönüllü geri çağırma faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgiler Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(8) Gönüllü geri çağırma ve düzeltme faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üretici için bu Yönetmelikte öngörülen idari yaptırımlar uygulanmaz.


 Yönetmeliğin Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız