Bilgilendirme Semineri (Gümrük İşlemleri,hracata Yönelik Devlet Yardımları, E- Beyanname Uygulamaları ve Ofisten Beyanname Girişi,…) 

 

Sayın Üyemiz,

 

            Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nden (DAİB) alınan yazıda; Genel Sekreterliklerince, Yüksekova/ Hakkâri’de ihracat seviyesinin yükselmesi ve bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına ve dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 10 Mayıs 2013 Cuma günü 14.00 – 18.00 saatleri arasında

 

  • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük İşlemleri
  • İhracata Yönelik Devlet Yardımları
  • E- Beyanname Uygulamaları ve Ofisten Beyanname Girişi

 

konularının işleneceği bir “Bilgilendirme Semineri” yapılacağı ve program sonunda katılımcılara katılım belgesi verileceği,

 

            Katılmak isteyen üyelerimizin ekte bulunan başvuru formunu doldurarak DAİB’e ( Faks: 0442 214 11 89 – 90 – 91 veya e-posta: [email protected]) iletmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

      Canan ÖZYİĞİT

Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

TS

 

Ek: Katılım formu (1 Sayfa)