BİLGİ NOTU – Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Kıymetli Evrakın Posta Yoluyla GönderilmesiLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu: BİLGİ NOTU – Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Kıymetli Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi

Duyuru Özeti:

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KIYMETLİ EVRAKIN POSTA YOLUYLA GÖNDERİLMESİ

Kıymetli Evrak Nedir?
“Kıymetli Evrak” bir hakkı temsil eden ve bu hakkın ileri sürülmesi ve devrinin senedin ibrazına bağlandığı senetlerdir.

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari fatura ve bazı taşıma belgeleri kıymetli evrakın bazı özelliklerine sahip olsalar da kıymetli evrak niteliği taşımamaktadırlar.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1228. Maddesinde;
 

Konişmento:  “Bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir.”

Şeklinde tanımlanmaktadır.

Burada kastedilen “Deniz Konişmentosu” olup, bu tip konişmentonun en önemli özelliği kıymetli evrak niteliği taşımasıdır.

Kıymetli Evrakların Taşınması
Kapalı zarf ya da koli içerisinde nakit para, çek, döviz, senet, tahvil, teminat mektubu, hazır kart, yemek çeki, piyango bileti, kontür ve hamilinin elinde değer kazanacak türden değerli kağıtları (hisse senedi gibi) Kıymetli Evrak ve malzemelerin kargo şirketlerince taşınması ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün değildir.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nda;

Değer Konulmuş veya Sigortalı Gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderi,

Olarak tanımlanmaktadır.

“Kayıtlı ve değer konulmuş veya sigortalı gönderilere ilişkin hizmetlerin verilmesi” Posta İdaresinin sorumluluğunda bulunmaktadır.

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında hizmet sağlayıcıların;

  • Posta gönderisi kapsamına giren maddelerden taşınması kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları kapsamında şarta bağlanmış olan maddeleri, bu şartları karşılaması halinde,
  • İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kâğıt para, madeni para, elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, altın, platin ve gümüş külçeleriyle değerli taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeleri, değer konulmuş veya sigortalı olarak gönderilmesi şartıyla,
Kabul edebileceği belirtilmektedir.
 
Sonuç
  • “Deniz Konişmentosunun” Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kıymetli evrak olarak  tanımlandığı,
  • “Kıymetli Evrakların” kargo şirketlerince taşınmasının ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olmadığı,
  • Söz konusu evrakların, ancak değer konulmuş veya sigortalı olarak gönderilmesi şartıyla taşınmasının mümkün olduğu,
Söylenebilir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net