BİLGİ NOTU – Brexit Sonrası Birleşik Krallık’a İhracatta Geçerli Olacak Gümrük VergileriLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  BİLGİ NOTU – Brexit Sonrası Birleşik Krallık’a İhracatta Geçerli Olacak Gümrük Vergileri

Duyuru Özeti:

Bilindiği üzere Brexit 31 Ocak 2020 itibariyle gerçekleşmiş ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek geçiş dönemi başlamıştır.

Geçiş dönemi sonrası Birleşik Krallık Küresel Tarifeleri kapsamında, 01 Ocak 2021’den İtibaren Uygulanacak Yeni Gümrük Tarifeleri yayımlanmıştır.

İlgili bağlantıdan; 01 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak yeni gümrük vergilerinin yanı sıra, hali hazırda ürün bazında uygulanmakta olan vergi oranları ile yeni vergi oranlarının karşılaştırmasına ve askıya alınan gümrük vergilerine ilişkin verilere ulaşılabilmektedir.

Birleşik Krallık’ın yayınlamış olduğu listelere baktığımızda; AB’nin ortak gümrük tarifesine göre daha basit, kullanımı daha kolay ve daha düşük gümrük vergileri sunan bir rejim öngörülmektedir.

https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff bağlantısındaki arama sekmesine ihraç edilmesi planlanan ürünlere ilişkin tarife bilgileri girildiğinde; aşağıda örneklerine yer verilen verilere ulaşılmaktadır. 


  • "Common External Tariff" sütunu, AB’nin halihazırda  3. Ülkeler menşeli ürünler için uygulamakta olduğu ortak gümrük tarifesini,
  • UK Global Tariff” sütunu, Birleşik Krallık'ın 01 Ocak 2021’den itibaren  uygulamaya başlayacağı gümrük vergisi oranlarını,
  • "Change" sütunu ise; vergi oranlarındaki değişiklikleri,


Göstermektedir. 

Not : 12 haneli GTİP numarasının son haneleri milli alt açılım kodu ve istatistik kodundan oluştuğundan, aramaların doğruluğu için 8'li veya 6'lı bazda arama yapılması gerekmektedir.

Örneğin:

Önemli ihraç kalemlerimizden biri olan “Elektrikli El Aletleri” tanımı altında sınıflandırılan 8467.22.10 tarifesindeki “Zincir Testereler” tanımlı ürün için AB’nin 3. Ülkeler için uygulamakta olduğu ortak gümrük tarifesi %2,7 iken, Birleşik Krallık’ın uygulayacağı oran %2 olarak belirlenmiştir. Vergi oranlarını basitleştirme planı kapsamında genel olarak küsüratlı vergi oranlarının aşağı doğru yuvarlandığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, yine önemli ihraç kalemlerimizden biri olan “Motorlu Taşıtlar” tanımı altında sınıflandırılan 8704.21 tarifesindeki “Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton)” tanımlı ürün için, AB’nin 3. Ülkeler için uygulamakta olduğu ortak gümrük tarifesi %10  iken, Birleşik Krallık’ın uygulayacağı oranda herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

Bunun yanı sıra, %2’nin altındaki tüm gümrük vergilerinin iptal edileceği ve para birimi olarak avro yerine sterlin kullanılacağı duyurulmuştur.

Türk ihracatçılar açısından hali hazırda gümrük birliğinden dolayı birçok sanayi ürününde gümrük vergisi ödenmeksizin ihracat mümkün olmakla birlikte, 2020 yılı sonuna kadar bir STA imzalanamaması halinde, her bir ürün için  “UK Global Tariff” sütununda belirtilen oranlarda gümrük vergileri söz konusu olacaktır.

Her iki ülke karşılıklı olarak 2020 yılı bitmeden bir Serbest Ticaret Anlaşmasını yürürlüğe koyma ve sıfır gümrük vergisi ile ticarete devam etme niyetini beyan etmişlerse de, pandemi koşulları ve zaman kısıtı nedeniyle böyle bir anlaşmanın 2020 sonuna yetişmemesi ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve yeni gümrük vergisi oranlarına göre planlama yapılması tavsiye edilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net