Beyannamenin 44 No.lu Hanesinde Gözetim Kıymetine İlişkin Bir İbare Bulunması Halinde Cezai İşlem Yapılmaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Beyannamenin 44 No.lu Hanesinde Gözetim Kıymetine İlişkin Bir İbare Bulunması Halinde Cezai İşlem Yapılmaması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Gözetim uygulmasına tabi eşyanın gözetim kıymetinin altında kaldığı durumlarda ek beyan yapılarak eşya kıymeti gözetim kıymetine yükseltilmektedir. Böylelikle gözetim belgesi alma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bahse konu ek beyanın beyannamenin 44 nolu hanesinde belirtilmesi halinde, bazı gümrük idarelerinin bu durumdaki beyannameler için  241/1 usulsüzlük cezası uygulaması üzerine konu İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği’nce Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

Cevaben alınan 89595164 sayılı yazıda; 2018/10 sayılı Genelgede ilgili beyannamenin 44 no.lu hanesinde gözetimle ilgili herhangi bir ifade konulmasına dair bir düzenleme/uygulama hükmü bulunmadığı, beyannamenin 44 no.lu hanesinde “gözetim” ibaresi olmasının ise herhangi bir cezai işlemi gerektirmediği bildirilmiştir. 

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.