Beyannamede Düzeltme Yapılmasına İlişkin Hükümlerin (GY-121/2) Uygulanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Beyannamede Düzeltme Yapılmasına İlişkin Hükümlerin (GY-121/2) Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Kanunun 63 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesi “Beyannamede Düzeltme” yapılmasına ilişkin hususları düzenlemektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; eşyanın teslimine kadar beyannamede düzeltme yapılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair 54706290 sayılı bir yazı yaymlamıştır.

Gümrük Kanununun 63 üncü maddesine istinaden: “Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verileceği,

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesine istinaden başka bir eşya ifadesinden :

tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşyanın”   anlaşılması gerektiği

İfade edilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrük Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci fıkrasının birinci ve ikinci fıkraları uyarınca başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verileceği ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaması,

Vergi kaybına neden olan aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda ise;  Kanunun 234 üncü maddesinde beyanın kontrol türüne ilişkin herhangi bir ayrım yapılmadığından bahisle, vergi kaybına neden olan aykırılıklar için, GK 234/3 maddesi kapsamında (hesaplananan cezaların %10 nisbetinde) işlem yapılması gerektiği,

Belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net