“Beyanname Çıktı Seri No” konulu 16.07.2013 tarih ve 4489 sayılı yazı.T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :73421605-710.01

Konu :Beyanname Çıktı Seri No

16.07.2013 / 4489

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli durumların incelenmesi neticesinde, 2012/2 sayılı Genelge kapsamında onaylı örneği verilmiş olan beyannamelerin bir kısmının seri numarasının sisteme girilmediği ve bu durumun da özellikle dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması sırasında sorunlara yol açtığı anlaşılmıştır.

 

2012/2 sayılı Genelge uyarınca, yükümlü tarafından ibraz edilen beyanname nüshasının sistemdeki elektronik beyanname ile uyumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından, beyanname nüshasının seri numarasının BİLGE sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

 

2012/2 sayılı Genelge kapsamında yapılan işlemlerde söz konusu Genelge hükümlerine riayet edilerek işlem yapılmasını için gerekli önlemin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

Sultan KUTLAY

Bakan a.

Daire Başkan V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri