Better Cotton Initiative (BCI) Üyelik Sertifasının Pazara Giriş Belgeleri Desteği Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil

Konu: Better Cotton Initiative (BCI) Üyelik Sertifasının Pazara Giriş Belgeleri Desteği Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri üyesi firmaların almış olduğu Better Cotton Initiative (BCI) üyelik sertifikası pazara giriş belgesi desteği kapsamına alınmıştır.

İhracat desteklerine ilişkin mevzuat kapsamında;

(Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi – EK-1/B)’de yer alan belgelere ilişkin a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, b) Yol ve konaklama masrafları, c) Gözetim bedeli ve ç) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri haricinde kalan ve pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde zorunlu olarak gerçekleştirilen giderlerin destekleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, BCI üyelik giderleri ile bahse konu üyelik giderlerine ilişkin yenileme giderlerinin mevzuatın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla destek kapsamında değerlendirilebileceğine dair duyuru yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net