Belirli AB Ülkeleri Menşeli/Çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’li Kumaşlar İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil

Konu:  Belirli AB Ülkeleri Menşeli/Çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’li Kumaşlar İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

54.07 GTP altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” tanımlı ürünlere 2021/3 sayılı Tebliğ kapsamında, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan eşyaya ise 2019/4 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.
 
  • 54.07 GTP altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
  • 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında her iki ürün grubunda İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı olan ve sadece Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata önlem alınmış olup söz konusu ülkeler menşeli/çıkışlı ithalatta alınan önlemler, gözden geçirilmesi amacıyla soruşturma kapsamına dâhil edilmiştir. Diğer taraftan, anılan Tebliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ve önlemi etkisiz kılmadığına karar verilen firmaların soruşturma kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net