Belçika’da İflas veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri TabanıBelçika’da İflas veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri Tabanı


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, 
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen; Brüksel Ticaret 
Müşavirliği tarafından Belçika’nın önde gelen danışmanlık firmalarından Graydon’un, resmi internet sitesinde iflas yada konkordato ilan eden Belçika şirketlerinin bilgilerini yayınlamaya başladığı ve söz konusu şirket bilgilerine www.graydon.be/publicnew/Default.aspx?i=96
adresinden ulaşılabileceği kaydedilmekte olup, söz konusu sitede alfabetik ve aylık olarak bulunabilecek güncel verilerden şirket adına, açık adresine, satışa aracılık eden küratöre, iflas sebebine, iflas tarihine ve ilgili ticaret mahkemesinin adına ulaşılabileceği belirtilmektedir.