Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Yönetmeliği Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kimyasallar

Konu:  Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Yönetmeliği Hk.

Duyuru Özeti:

28.01.2023 tarihli Resmi Gazetede;
 
  1. Bazı Zararlı Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin uygulanmasına,
  1. Zararlı kimyasalların uluslararası dolaşımı sırasında insan sağlığının ve çevrenin potansiyel zararlardan korunması amacıyla ortak sorumluluk ve iş birliğine dayalı çabaların teşvik edilmesine,
  1. Zararlı kimyasalların çevreyle uyumlu bir biçimde kullanılmasına,
  1. Zararlı kimyasalların nitelikleri hakkında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına,
  1. Sözleşmeye taraf olanlar ile diğer ülkelerin, ithalat ve ihracata dair ulusal karar verme süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmak maksadıyla zararlı kimyasallarla ilgili alınan ulusal tedbir kararları ile nihai düzenleyici eylemlerin uygun görülen şekilde bu ülkelere dağıtılmasına,
ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Yönetmelikte aşağıda başlıklar halinde belirtilen hususların detaylarına yer verilmektedir.
 
  • İhracat bildirimine tabi kimyasallar,
  • İhracat bildirimlerinin içeriği,
  • İlgili kurum tarafından mevzuat ile yasaklanmış, büyük ölçüde kısıtlanmış kimyasallar,
  • İhracat yasağına tabi kimyasallar,
  • Sözleşme kapsamında ön bildirimli kabul (ÖBK) usulüne tabi kimyasallar,
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net