Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil 

Konu: Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

–  Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasını düzenleyen 2010/1 sayılı Tebliğ ile,
 
–  5407.20 ve 6305.32 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan bazı eşyaya gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2005/16 sayılı  Tebliğ’in,
 
15/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Aşağıdaki tabloda Kayıt Belgesi’ne tabi olacak eşyalara ilişkin detaylara yer verilmektedir.

 

Eşyanın Tarifesi

Yeni Düzenleme ile Getirilen Değişiklikler

3005.90.31

 

3005.90.50

 

3204.11.00.00.00

 

3204.12.00.00.11

 

3204.12.00.00.19

 

3204.13.00.00.00

 

3204.14.00.00.00

 

3204.19.00.00.19

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

3921.13

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

3926.20.00.00.11

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

3926.20.00.00.19

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

3926.90.97.10.00

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

4015.19

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

41. fasıl

Daha önceki düzenlemede bu fasıldan bazı ürünler Kayıt Belgesi düzenlemesine tabi iken yeni düzenleme ile bu fasılın tamamı düzenleme kapsamına alınmıştır.

42. fasıl

Daha önceki düzenlemede bu fasıldan bazı ürünler Kayıt Belgesi düzenlemesine tabi iken yeni düzenleme ile bu fasılın tamamı düzenleme kapsamına alınmıştır.

43. fasıl

Daha önceki düzenlemede bu fasıldan bazı ürünler Kayıt Belgesi düzenlemesine tabi iken yeni düzenleme ile bu fasılın tamamı düzenleme kapsamına alınmıştır.

50 – 64. Fasıllar

Daha önceki düzenlemede 54. ve 63 fasıldaki bazı eşyalar hariç tutulmuş iken yeni düzenlemede  bu fasılların tamamı düzenleme kapsamına alınmıştır.

6504

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

6505

 

6704

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

9113.90.00.10.00

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

9113.90.00.20.00

Bu eşyalar yeni düzenleme ile kayıt kapsamına alınmıştır.

9404.21

 

9404.29

 

94.04.30.00.00.00

 

9404.90

 

9607.11.00.00.00

 

9607.19

 

9607.20

 

9619.00.30

 

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net