Bazı Tekstil/Konfeksiyon ve Deri Ürünleri İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulmasına  İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil/Deri

Konu:  Bazı Tekstil/Konfeksiyon ve Deri Ürünleri İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulmasına  İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen bazı tekstil/konfeksiyon ve deri ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 2020/9 Sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğin “Kayda Alma” başlıklı 2. Maddesinin 2. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek 4303 tarife pozisyonundaki eşyalar için kayda alma uygulamasından muafiyet sağlayan 25 Kg’lık muafiyet sınırı kaldırılmıştır.

4303 – Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya” tanımlı ürünler 25 Kg’ın altında olsa dahi kayda alınacaktır.

Kayda Alma – 2/2 Yeni Hali


“1 inci maddede belirtilen ürünler, 43.03 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

Kayda Alma – 2/2 Eski Hali

1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.

Ayrıca, aynı Tebliğin Ek 1’inde yer alan “3926.20.00.00.11” gümrük tarife istatistik pozisyonu “3926.20.00.00.12” olarak değiştirilmiştir.
 
Kayda Alınan Eşya Listesi – EK I
3005.90.313926.20.00.00.199113.90.00.10.00
3005.90.503926.90.97.10.009113.90.00.20.00
3204.11.00.00.004007.00 ve 4015.199404.21
3204.12.00.00.114107 ve 41159404.29
3204.12.00.00.1942. fasıl94.04.30.00.00.00
3204.13.00.00.0043. fasıl9404.90
3204.14.00.00.0050 – 64. Fasıllar9607.11.00.00.00
3204.19.00.00.1965049607.19
3921.1365059607.20
3926.20.00.00.11 – 3926.20.00.00.1267049619.00.30

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]