Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında KİLGİLİ SEKTÖR: Kimyasal Maddeler

Konu: Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde ÖnBildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

Duyuru Özeti:
01/08/2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer sayı) yayımlanan 2017/10427 Karar ile Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanması kararlaştırılmıştır.
Bahse konu sözleşmenin amacı kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırarak, ithalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal karar verme sürecini oluşturmayı sağlayarak ve bu kararları Taraflara duyurarak; bazı tehlikeli kimyasalların, insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri olası zararlardan korunmayı ve bu tür kimyasalların çevreyle uyumlu bir biçimde kullanılmalarını teminen uluslararası ticaretinde Taraflar arasında paylaşılmış sorumluluğu ve işbirliği çabalarını artırmaktır.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]