Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

28.06.2022 tarihinde yayımlanan 5753 sayılı Karar kapsamında;

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 
Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ve başvuru usul ve esasları bilahare yayımlanacak Tebliğler ile belirlenecektir.

Söz konusu düzenleme 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net