Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında TebliğBAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ


Bu Tebliğin amacı, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.


 

Tebliğin tamamı için tıklayınız.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz