Bazı Demir –Çelik Ürünleri İçin Geçici Süreyle Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Demir – Çelik 


Konu: Bazı Demir –Çelik Ürünleri İçin Geçici Süreyle Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

20/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı Tebliğ ile;

Aşağıdaki liste muhteviyatı ürünler için, İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına,

Ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılması hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
 

 

Sıra

Ürün Grubu

GTP

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı(Ton)

Ek Mali Yükümlülük (%)

1

Yassı Mamuller

72.08

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

3.117.670

25%

72.09

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış)

72.10

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

72.11

Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):

72.12

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar)

72.25

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla)

72.26

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.den az olanlar)

2

Uzun Mamuller (Çubuklar, Teller ve Profiller)

72.13

Demir veya alaşımsız çelikten fîlmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

558.534

72.14

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil)

72.15

Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubuklar

72.16

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

72.17

Demir veya alaşımsız çelikten teller

72.27

Diğer alaşımlı çelikten fîlmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

72.28

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

3

Boru ve İçi Boş Profiller

73.03

Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller

273.901

73.04

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

73.05

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı 406,4 mm.yi geçenler)

73.06

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)

4

Paslanmaz Çelikler*

72.19

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar

139.934

72.20

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar)

5

Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri

73.02

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dışlı raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, selefler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar

27.044

* 7219.11, 7219.12, 7219.13,7219.14,7219.21,7219.22,7219.23,7219.24,7220.11 ve 7212.20 hariç


 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için
TIKLAYINIZ.