Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun30/06/2016 tarihinden önce (30/06/2016 dahil) beyana dayalı vergilerde, gümrük vergi cezaları,diğer kurumlar vergisi, gelir vergisi, belediye vergisi gibi tahakkuk eden cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun onaylanarak resmi gazetede yayımlanmıştır.
Bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin kanunun yayım tarihini takip eden ikinci ayın son gününe kadar (31/10/2016 tarihine kadar) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN'UN GÜMRÜK VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN MADDELERİ AŞAĞIDADIR.

Kanunun tamamı için tıklayınız.