Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul HizmetiKonu

Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti

Tarih

18 Haziran 2013 Salı


 

Sayın Üyemiz,

PTT Genel Müdürlüğü Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yapılan bir düzenleme ile idarelerine dolaylı temsil yetkisi verildiği bu kapsamda Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul hizmetine 04.02.2013 tarihinden itibaren başlandığı,

Bu hizmet kapsamında mikro ticaret yapan şirketler herhangi bir gümrük işlemi yapmaksızın maksimum 30 kilograma, kapsam değeri 7500 Avro’ya kadar olan ticari eşyalarını postaya verebilecekleri,

Basitleştirilmiş usulden faydalanmak isteyen yurt dışına elektronik veya geleneksel yolla mal satan müşterilerimiz gönderecekleri ürünleri mali müşavir vergi numarasını, fatura seri numarasını ve fatura numarasını bildirmek koşuluyla herhangi bir PTT Merkezimizden koli veya APG olarak ek ücret ödemeksizin postaya verebilecekleri,

Bu gönderiler için çıkış noktalarında idarelerince toplu halde ve tek kalemde gümrüğe beyan verilecek olup bu işlem için de müşterilerden ayrıca para alınmayacağı ve çıkış noktalarında gümrük beyanının verilmesini müteakip talep halinde gümrük beyanının numarası veya örneğinin müşterilere verilebileceği,

Gönderilerin akıbetini sistem üzerinden www.ptt.gov.tr adresinde yer alan “Yurtdışı Gönderi Takip” sekmesinden gönderiye ait barkodu yazarak takip edebilecekleri,

bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı 

TS


Ekler

— Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti_00003883.docx