Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti Hk.Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti Hk.

PTT Genel Müdürlüğü Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 11.07.2013 tarih ve 8190 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yapılan bir düzenleme ile idarelerine dolaylı temsil yetkisinin verildiği, bu kapsamda Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul hizmetine 04.02.2013 tarihinden itibaren başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu hizmet kapsamında mikro ticaret yapan müşterilerin herhangi bir gümrük işlemi yapmaksızın maksimum 30 kilograma, kapsam değeri 7500 AVRO‘ya kadar olan ticari eşyalarını postaya verebilecekleri belirtilmekte olup, basitleştirilmiş usulden faydalanmak isteyen, yurt dışına elektronik veya geleneksel yolla mal satan müşterilerin gönderecekleri ürünleri mali müşavir vergi numarasını, fatura seri numarasını ve fatura numarasını bildirmek koşuluyla herhangi bir PTT Merkezinden koli veya APG olarak ek ücret ödemeksizin postaya verebilecekleri ifade edilmekte, bu gönderiler için çıkış noktalarında idarelerince toplu halde ve tek bir kalemde gümrüğe beyan verildiği, bu işlem için de müşterilerden ayrıca bir ücret alınmayacağı, yurtdışına çıkış noktalarında gümrük beyanının verilmesini müteakip talep halinde gümrük beyanının numarası veya örneğinin müşterilere verileceği, müşterilerin gönderilerinin akıbetini sistem üzerinden http://www.ptt.gov.tr/ adresinin “Yurtdışı Gönderi Takibi” sekmesinden gönderiye ait barkodu yazarak takip edebilecekleri belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.