Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesine ilişkin işlemler “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmekte olup, söz konusu Yönetmelikte 14.01.2021 traihli düzenleme ile bazı değişiklikler yapılmıştır.


  • Bandrol Kullanımına ilişkin maddeye yapılan ekleme ile; ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Bandrol başvurusunda istenecek belgeleri tanımlayan Yönetmeliğin 2 nolu Eki yürürlükten kaldırılmıştır. Yurtdışında çoğaltılan nüshalar için ibrazı gerekli belgelerden olan “gümrük giriş belgeleri ve fatura” ibaresi daha öncesinde Ek 2’de yer aldığından, yeni düzenleme ile "gümrük giriş belgeleri ve fatura” ibaresi Yönetmeliğin ilgili maddelerine eklenmiştir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net