Bakanlar Kurulu Kararı( Karar No:2014/6497)

 30 Haziran 2014  PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29046

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6497
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/6/2014 tarihli ve 38531 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kararı görmek için tıklayınız
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140630-3-1.pdf