Ayniyet Tespit İşlemlerinden İstisna Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Ayniyet Tespit İşlemlerinden İstisna Hk.

Duyuru Özeti:

Onaylanmış kişi statüsü kapsamında veya dahilde işleme rejimi kapsamında belirlenen koşulları taşıyan yükümlüler ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmaktadırlar.

Söz konusu istisnaya ilişkin şartlar değerlendirilirken;


  • Onaylanmış Kişi Statüsü kapsamında mavi hattan yararlanabilecek firmaların tespitinde beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni için “başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde”, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde belirlenen tutarda fiili ihracat yapılmış olması şartı aranırken,
  • Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde ayniyat tespiti muafiyetinden yararlanılabilmesi için “belge müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde” herhangi bir yıl içerisindeki ihracat tutarlarının dikkate alındığı,
Belirtilmektedir.

Gümrük Müşavir Dernekleri 04.02.2020 Tarihli Yazı ile;

Dahilde işleme rejimi kapsamında ayniyat tespiti muafiyeti için “dahilde işleme izin belgesi müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı” yerine “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni müracaatının yapıldığı tarihten geriye dönük iki yılın” kriter olarak esas alınmasını talep etmişlerdir.

İhracat Genel Müdürlüğü’nün 607711320 Sayılı Cevabi Yazılarında;

Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ayniyat muafiyeti tespiti kriteri olarak, indirimli teminat uygulamasına paralel bir şekilde, firmanın belge müracaat/revize tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ihracat performansının esas alındığı,

Firmaların ihracat performansını yükseltmeye teşvik eden bu kriterin değiştirilmesini gerektiren hukuki ve ekonomik bir gerekliliğin bulunmadığı,

İfade edilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net