Avustralya ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı.21 Mayıs 2013 tarihli ve 28653 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşma’ya İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.

Bu Karar ile söz konusu anlaşmaya ilişkin yasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmıştır; ancak anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir.

Anlaşmanın Yürürlüğe Girme başlıklı 28 inci maddesine göre;

Avustralya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli yasal ve anayasal işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. Bu Anlaşma, son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Anlaşma:

(a) Avustralya’da

(i) mukim olmayanlar tarafından elde edilen gelir üzerinden kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girişini izleyen takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra elde edilen gelirlere ilişkin olarak;

(ii) diğer Avustralya vergileri yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girişini izleyen takvim yılının 1 Temmuz günü veya daha sonra başlayan herhangi bir gelir yılına ait gelir, kar veya kazançlara ilişkin olarak;

(b) Türkiye’de

(i) kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 1 Ocak günü veya daha sonra ödenen veya alacaklandırılan miktarlar için;

(ii) diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için

hüküm ifade edecektir.