Avustralya – Anti-Damping ÖnlemiAVUSTRALYA ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ 

Ankara Demir ve Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçı Birliği’nin Yayımladığı sirkülerde;
 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avustralya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Filmaşin” (7213.91 ve 7227.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından yayımlanan ön bulgularda anılan ülke firmaları için %9,5-%18,4 oranları arasında değişen damping marjlarının hesaplandığı belirtilmekte ve 2 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirtilen oranlarda geçici önlem tatbik edileceği ifade edilmektedir.  
 

Söz konusu bulgulara http://www.adcommission.gov.au/notices/Pages/default.aspx internet adresinde 1 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan 2015/142 sayılı bildirimden ulaşılmasının mümkün olduğu ve mezkur durumun ülkemizin bahse konu üründe Avustralya’ya ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.