Avrupa’ya Kozmetik İhracatında Kritik Tarih: 11 TemmuzAvrupa’ya Kozmetik İhracatında Kritik Tarih: 11 Temmuz

Son yıllarda ihracattaki artış hızıyla kimya sanayinin en önemli alt sektörlerinden biri haline gelen kozmetik sanayini 11 Temmuz‟da yeni bir dönem bekliyor. Avrupa Birliği’nde 11 Ocak 2010‟da yürürlüğe giren AB Kozmetik Tüzüğü kapsamında, piyasadaki her kozmetik ürün için Avrupa Birliği’nde bir “Sorumlu Kişi” atanması ve 11 Temmuz 2013‟e kadar bildirim yapılması gerekiyor. Ayrıca pazarda yer alan ürünün etiketi üzerinde sorumlu kişi adı ve iletişim bilgileri de olmak zorunda. Bu tarihe kadar bildirim yapılmazsa Avrupa’ya olan kozmetik ihracatı tehlikeye girecek. Avrupa, kozmetik ürün ihracatının en büyük pazarlarından biri. Geçtiğimiz yıl AB‟ye yapılan kozmetik ihracatı 236 milyon dolara ulaştı. Avrupa Birliği‟nde 11 Temmuz 2013‟de uygulanmaya konacak yeni Kozmetik Tüzüğü, bu açıdan hayati önem taşıyor. “Sorumlu Kişi” atanması zorunluluğu ve Avrupa Birliği‟nde yerleşik olması gereken bu sorumlu kişiye yüklediği görevler, pazardaki KOBİ‟leri olduğu kadar pazara dışarıdan ürün gönderen Türkiye gibi AB dışı ülkelerdeki ihracatçıları da zorluyor. Çünkü ağır sorumluluklar ve yasal bağlayıcılığı nedeniyle bu işi üstlenen firma sayısı az ve fiyatlar da yüksek seyrediyor. İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, sektör firmalarını gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri konusunda uyararak, şunları söyledi: “Yeni AB Kozmetik Tüzüğü, üretici sorumluluğunu arttıran yükümlülükler içeriyor. 2009 yılından bu yana firmalarımızı yükümlülükleri konusunda eğitim ve seminerlerimizle bilgilendiriyoruz. Ancak firmalarımızın çoğu Sorumlu Kişi Atama ve Bildirim‟ konusunda henüz yeterli bir mesafe alabilmiş değil. Eğer firmalarımız 11 Temmuz‟a kadar gerekli işlemleri yapmazsa, Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracat tehlikeye girecek. Firmalarımızdan zarara uğramamaları için bir an önce gerekli yükümlülükleri yerine getirmelerini bekliyoruz.”(Haberler, 17 Haziran 2013)   

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, Haftalık Sektörel Ekonomik Bülten Sayı:41