Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 31.12.2015 tarih ve 12833902 sayılı yazısı (Dolaşım Belgeleri Hk.)A.TR / EUR.1 / EUR-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgeleri ve Malezya Menşe Belgeleri ile Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ihracat beyannamelerinin 44 no.lu “Ek Bilgi / Sunulan Belgeler” sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler ya da yetkili temsilcilerince Merkezi BİLGE Sisteminin “Yükümlü Tarafından Beyan Edilecek Dokümanlar” alanına belgelere dair bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri hariç olmak üzere, ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine yükümlü tarafından girilecek bilgilerin ilgili gümrük memurlarınca karşılaştırılması ertesinde belgeler vize edilecek olup, yükümlü tarafından Sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : 16934678-724.01.02

Konu : Dolaşım Belgeleri

DAĞITIM YERLERİNE


Türkiye’den gerçekleştirilen ihracata konu eşyaya eşlik eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük idarelerimizce onaylanıp onaylanmadığının ithalatçı ülke makamları tarafından elektronik ortamda kontrol edilebilmesine yönelik elektronik uygulamaya yasal dayanak sağlamak üzere hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) 14/11/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Bu kapsamda, ihracatta tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere düzenlenen ve gümrük idarelerimizce vize edilmesi talep edilen A.TR / EUR.1 / EUR-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgeleri ve Malezya Menşe Belgeleri ile Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ihracat beyannamelerinin 44 no.lu “Ek Bilgi / Sunulan Belgeler” sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler ya da yetkili temsilcilerince Merkezi BİLGE Sisteminin “Yükümlü Tarafından Beyan Edilecek Dokümanlar” alanına belgelere dair bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri hariç olmak üzere, ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine yükümlü tarafından girilecek bilgilerin ilgili gümrük memurlarınca karşılaştırılması ertesinde belgeler vize edilecek olup, yükümlü tarafından Sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
Merkezi BİLGE Sistemine veri girişlerinin doğruluğu ve gerçekliğinden yükümlü sorumlu olup, sisteme dair uygulama hakkında http://risk.gtb.gov.tr/ internet sayfasından ayrıntılı bilgi edinilebilecektir.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Hasan KÖSEOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği