Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararAvrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2006/11439 gereğince, 1701.99 GTP’lu Diğerleri isimli (Şeker ithalatında) AB MENŞELİ Tarım ürünleri için Azami %50 oranında olmak kaydıyla, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %80’i uygulanmaktayken, karara eklenen geçici madde ile 1701.99 Gümrük Tarife Pozisyonlu Diğerleri (Şeker) ithalatında 2016 yılı için Gümrük Vergisi (0) sıfır olarak uygulanacaktır.
Söz konusu tarife kontenjanı kapsamında ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz