Avro Para Biriminde Düzenlenen Teminat Mektupları Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Avro Para Biriminde Düzenlenen Teminat Mektupları Hakkında 


Duyuru Özeti:
 

Gümrük Yönetmeliği ve tali mevzuat kaynaklarında yer alan teminat mektuplarının Avro para birimi cinsinde düzenlenmesi durumunda örnek teminat mektubu metinlerinde yer almayan “Bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.” ifadesinin bankalar tarafından teminat mektubu metinlerine derç edilmek suretiyle gümrük idarelerine sunulmasının gümrük idareleri tarafından söz konusu teminat mektuplarının kabulünde tereddütler yaşanmasına sebep olduğu ve mevzuatta düzenlenen teminat mektubu örneklerine bire bir uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğinin tespit edilmesi üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29765158 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir. 

 

Gümrük Yönetmeliğinin 77 nolu Ekinde veya tali mevzuat kaynaklarında yer alan teminat mektubu şablonlarında yukarıda belirtilen ifadenin yer almamasının Kanunun 205 inci maddesinin uygulanmayacağı ya da teminat mektubunun Avro para cinsinden düzenlenmesi durumunda yukarıda yer verilen ifadenin teminat mektubunda mutlak suretle yer alması gerektiği anlamına gelmediği, Avro para biriminde düzenlenen teminat mektuplarının yukarıda yer verilen ifadeyi içermesi durumunda da kabulünün mümkün olduğu bildirilmiş olup, uygulamada bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği talimatlandırılmıştır.


 Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.