Atık yönetimi mevzuat taslağıT.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda,
Avrupa Birliği’nin atık yönetiminin genel esaslarının belirlendiği Atık Çerçeve Direktifinde yapılan güncelleme çalışmaları neticesinde 2008/98/EC sayılı yeni direktifin atık yönetiminde güncel uygulamalara yönelik düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlandığı ve yürürlüğe alındığı belirtilerek, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık yönetimine ilişkin mevzuatta yer alan kavramların ortak bir yapı altında toplanması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve atık yönetiminde güncel uygulamalar ile anılan direktife uyum sağlanabilmesi amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” hazırlandığı ve bahse konu taslağın anılan Bakanlığın www.csb.gov.tr/gm/cygm adresinde Mevzuat/Taslaklar bölümü altında yer aldığı bildirilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu taslağa ilişkin maddeler bazında ve gerekçeli görüş ve önerilerinizin ekte yer alan görüş formunun doldurulması suretiyle en geç 18 Nisan 2013 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize ([email protected] adresi üzerinden) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı
http://www.egeliihracatcilar.com/UyeDuyuruSistemiEkler/2013/4/651367774201341691316/yonetmelik_taslagi_00003666.docx