Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

Konu:  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Hk.

Duyuru Özeti:

Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik düzenlemeler 2012 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmekteydi.

Ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına uyumu çerçevesinde “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği” ve “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikler 26.12.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


İlgili Yönetmeliklerde EEE ve AEEE tanımlarına yer verilmektedir.


Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE) : Alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları,

Atık Alektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE/E-atık) : Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uyan elektrikli ve elektronik eşyalar ile atık olduğu andaki bütün bileşenlerini, unsurlarını ve ihtiva ettiği sarf malzemelerini,


EEE kategorileri ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
 
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ
1. Büyük ev eşyaları.2. Küçük ev aletleri.3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları.4. Tüketici ekipmanları.
5. Aydınlatma ekipmanları.6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere).7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları.8. Tıbbi cihazlar.
9. İzleme ve kontrol aletleri.10. Otomatlar.
 

 
 
  • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş EEE’lerin İthalatı
Eşyanın atık olmadığını kanıtlanması amacıyla belirlenmiş olan şartları sağlayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığının ithalat izinlerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.
 
  • AEEE’lerin İthalatı
AEEE’lerin ithalatına ilişkin iş ve işlemlerde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen atık ithalatına yönelik hususlar çerçevesinde hareket edilecektir.

Atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esaslar ise; Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

2012 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği 01/02/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net