ATA Karnesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi Hk. (e-ATA/TR Programı)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  ATA Karnesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi Hk.  (e-ATA/TR Programı)

Duyuru Özeti:

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri , taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

2 Haziran 2021 tarihinde yapılan düzenleme ile; ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştı.

Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Ticaret Bakanlığı tarafından e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemlerinin detaylarına ilişkin 2021/17 sayılı Genelge yayımlanmıştır.


  • ATA Karnelerinin yükümlüler tarafından beyanı ve gümrük idarelerince kabul, muayene/kontrol ve onay işlemleri Bakanlığımızın e-işlemler menüsü altında yer alan https://uygulama.gtb.gov.tr/eATA/#/login adresi üzerinden yapılır.
  • ATA Karnelerine ilişkin gümrük beyanı, ATA Karnesi hamili veya temsilcisi tarafından; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya pasaport numaralarından herhangi biri kullanılmak suretiyle yapılır.
  • Türkiye'de düzenlenen ATA Karnelerinin beyan işlemleri sırasında, beyanı verilen ATA Karnesinin bilgileri, söz konusu ATA Karnesinin numarası e-ATA/TR programında ilgili alana yazılarak TOBB veri tabanı üzerinden otomatik olarak getirilir.
  • ATA Karnesi ile yapılan transit işlemlerinde ayrıca bir transit beyannamesi düzenlenmesi veya TIR Karnesi kullanılması zaruri olmayıp, ATA Karnelerinin transit rejimi kapsamında kullanılması durumunda transit işlemleri e-ATA/TR programı üzerinden takip edilir.
  • ATA Karnelerine ilişkin olarak süre uzatımı veya muayene sonrası düzeltme talepleri e-ATA/TR programı üzerinden yapılır.
  • ATA Karnesinin ilgili sayfa ve dip koçanları üzerinde gümrük idaresi tarafından, mevzuat uyarınca manuel olarak tatbik edilen imza ve mühür uygulamasına yurtdışından ülkemize giriş yapan ATA Karnelerinin bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik uluslararası sistem kuruluncaya kadar aynı şekilde devam edilir.
  • e-ATA/TR programı 10 Haziran 2021 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulamaya alınmış ve BİLGE Sistemi üzerinde 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları kullanımdan kaldırılmıştır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net