ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzu Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzu Hakkında

Duyuru Özeti:

ATA Karnesi işlemlerinin 02.04.2018 tarihinden itibaren BİLGE sistemi üzerinden yapılacak olmasından dolayı, işleyişin nasıl olacağına dair Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce kapsamlı bir “ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzu” yayımlanmıştır.

  • ATA Karnelerinin tescil ve takip işlemlerinin BİLGE sistemi Detaylı Beyan modülü üzerinde ilgili Gümrük İdaresinde görevli memur tarafından 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları seçilerek açılacak olan zorunlu bilgileri azaltılmış beyanlara işlenerek yapılacağı,
  • ATA Karnelerinin "Ekli Listelerinde" yer alan eşyaya ilişkin bilgilerin, bir örneği Kılavuza ekli "excel dosyası" formatında mükellef tarafından ilgili Gümrük İdaresine teslim edileceği,
  • ATA Karnesi muhteviyatı eşyaya ilişkin ayniyet bilgilerinin yer alacağı excel dosyalarının, muayene kontrol ekranı üzerinde oluşturulan ayniyet tespit tutanağı alanına, eşyanın muayenesini müteakip yüklenerek, eşyaya ilişkin satır bilgilerinin oluşturulacağı,
  • Herhangi bir Gümrük İdaresinden geçici ithali/ihracı yapılan ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yeniden ithal/ihraç işlemleri farklı bir Gümrük İdaresince BİLGE sistemi üzerinden yapılabileceği,
  • ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yolcu beraberi kişisel eşya olması ve mükellef tarafından excel dosyası düzenlenmemiş olması durumunda ise, ilgili muayene memurunca muayene kontrol ekranında yer alan ayniyet tespit tutanağına manuel olarak satır eklenebileceği,

Belirtilmiş olup, 02.04.2018 tarihinden önce kağıt usulde işlemi yapılan ATA Karnelerinin işlemlerinin yine kağıt usulde tamamlanacağı ifade edilmiştir.
 
Konu ile ilgili kılavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ.