Arka Işık Üniitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Hk.Ekonomi Bakanlığından:

ARKA IŞIK ÜNİTELERİNİN İMALİNDE KULLANILAN LED DİYOTLU

BASKILI DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213-5.htm

Tebliğ ekleri çin tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213-5-1.docx