Arjantin, AB’nin Uygulamalarını DTÖ’ye GötürdüArjantin, AB’nin Uygulamalarını DTÖ’ye Götürdü

Arjantin; Avrupa Birliği’nin biyodizellere yönelik uygulamakta olduğu ve bu ürünlerin hem ithalatını hem de pazarlama süreçlerini olumsuz etkileyen uygulamalar ile AB’nin kendi biyodizel endüstrisini destekleme amacıyla yürütmekte olduğu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde müzakere edilmesi için başvuruda bulundu. Arjantin, şikâyete konu olan AB politikalarının ayrımcılığın engellenmesi, sübvansiyonlar ve karşı önlemler, ticarette teknik engeller gibi birçok hususta GATT çerçevesine ihlal teşkil ettiğini dile getirdi.