Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Otomotiv

Konu: Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Hakkında 

Duyuru Özeti:

Araç parçalarının ithalat denetimini düzenleyen 2018/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 02/05/2018 tarihli 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi  bulundukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlemekte olup,

Söz konusu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsamakta,  Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamamaktadır.

Tabloda belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı düzenlenmiş olup, işlemlerin aşamalarına ilişkin detaylara yer verilmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.