Antrepoya Konan Eşya



Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yazıda;
16. fasılda yer alan konserve balıkların da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi;Söz konusu eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi;
Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması;Söz konusu uygulamanın 06.07.2015 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olması,Uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/131.99
Konu : Antrepoya Konan Eşya
DAĞITIM
İlgi: a) 04.12.2014 tarihli, 4382665 sayılı yazımız.
b) 15.12.2014 tarihli, 4554831 sayılı yazımız.
c) 23.12.2014 tarihli ve 4734488 sayılı yazımız.
İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 03.12.2014 tarihli, 4337388 sayılı Onayları
ile; antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve
muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına
transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve
tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında
satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesinin,
uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya
için geçerli olmasının;
İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 12.12.2014 tarihli 4524617 sayılı Onayları
ile de; yine bu kapsamda değerlendirilmek üzere; mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya
kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer
fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip
yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin,
03.12.2014 tarihli Onay ile bu Onay kapsamı eşyanın kumanya olarak teslim edilmek
istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu
gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesinin, gümrüksüz
satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları
inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasının, uygulamanın
20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli
olmasının;
İlgi (c)’de kayıtlı yazımızda ise; Bakanlık Makamının 19/12/2014 tarihli, 4651603 sayılı
Olurları ile, antrepo rejimine tabi tutulmuş mısır ve 16. fasılda yer alan et ürünlerinden
konserve olanların, yukarıda bahsi geçen 03.12.2014 tarihli, 4337388 sayılı ve 12.12.2014
tarihli, 4524617 sayılı Onaylar kapsamından çıkarılarak antrepo rejimine tabi tutulmalarını
müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin
verilmesinin,
Uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde; Bakanlık Makamının 24.06.2015 tarihli,
8775961 sayılı Olurları ile 16. fasılda yer alan konserve balıkların da antrepo rejimine tabi
tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında
taşınmasına izin verilmemesi;
Söz konusu eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış
mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi
durumunda transit rejimine konu edilebilmesi;
Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin
hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması;
Söz konusu uygulamanın 06.07.2015 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine
konu eşya için geçerli olması,
Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE