Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevkine İlişkin 2013/5 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevkine İlişkin 2013/5 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü; Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eşya sevkine ilişkin 2013/5 sayılı Genelge’de yapılan değişikliklere dair 2018/11 sayılı Genelge’yi yayımlamıştır. 

Yapılan düzenleme ile, 2013/5 sayılı Genelgenin c-1 maddesi başlığı altında yer alan birinci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, transit beyannamesi ya da 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenecektir. Antrepodan eşyanın çıkarılmasında YGM Sisteminde gerekli işlemler yapılacaktır. 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenmesi halinde; eşyanın antrepodan sevki ve limana tesliminde ek-3’te yer alan tutanak kullanılacaktır. Eşyanın birden fazla araçla sevk edilmesi durumunda her araç için tutanak düzenlenecektir.”

Ayrıca, aynı başlık altına son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Diğer taraftan, transit beyannamesi kullanılması durumunda teminat uygulaması, transit rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.